Informatička djelatnost

KIS d.o.o. je od 1990. godine razvijao i koristio sustav DOS aplikacija INSPE (Integralni sustav poslovnih evidencija). INSPE je instaliran u pedesetak poduzeća diljem Hrvatske.

2004. godine KIS je jedan od osnivača društva INSPE d.o.o. koje je pokrenuto za razvoj novog programskog sustava u u Windows okruženju: BEE - Business Events Engine. U Bee je ugrađeno dugogodišnje iskustvo kako u razvoju poslovnih aplikacija tako i u svakodnevnom vođenju poslovnih evidencija za korisnike knjigovodstvenog servisa. Bee je u primjeni od početka 2005. godine. Za razvoj i podršku sustava brinu se, pored KIS-a, partnerska poduzeća Neoinfo i Calyx.

Više o programskom sustavu Bee

copyright KIS d.o.o. implementirano na sustavu adeo