Knjigovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga organiziramo na za korisnika najpovoljniji način. Mogući su slijedeći oblici suradnje:

 • kompletno vođenje poslovnih knjiga, knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • korisnik vodi svoje operativne evidencije uz pomoć programskog sustava partnerske firme INSPE (BEE - Business Events Engine). KIS kontrolira podatke u prostorijama korisnika, obavlja konačnu knjigovodstvenu obradu i izrađuje periodične i završne račune
 • konzalting i nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga u prostorijama korisnika

Za sve korisnike, predaju obrazaca obavljamo putem interneta (e-FINA, e-REGOS, e-Porezna) tako da su oslobođeni nošenja obrazada u FINU i Poreznu upravu.

Sve izvještaje korisnicima šaljemo putem E-maila, u PDF formatu.

Poslovne knjige vodimo za različite kategorije korisnika:

 • Poduzeća (d.o.o i d.d.) iz djelatnosti:
  • Proizvodnje
  • Usluga
  • Trgovine
  • Ugostiteljstva
 • Neprofitne organizacije
 • Obrt

Vođenje poslovnih knjiga, i za najmanjeg poduzetnika, složen je i odgovoran posao zbog velikog broja zakonskih propisa koji se odnose na poslovanje poduzeća a najvažniji su:

 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o deviznom poslovanju

i niz drugih, pratećih zakonskihpropisa.

Mnogi, posebno mali poduzetnici, nisu svjesni obima i složenosti računovodstvenih poslova (vidi: pregled najvažnijih poslova u računovodstvu) pa vođenje knjigovodstva povjeravaju nedovoljno stručnim osobama. KIS d.o.o. već deset godina vodi poslovne knjige za tridesetak poslovnih subjekata i garantira kvalitetu, stručnost i ažurnost u obavljanju ovih poslova.

copyright KIS d.o.o. implementirano na sustavu adeo